Dell
Dell
  • Адреса:
    78682, United States
Dell Inc. (NASDAQ: DELL) ослушкује жеље купаца и испоручује им иновативну технологију и услуге које им дају могућност да учине више. За више информација, посетите www.dell.com.

Континуум животног циклуса персоналног рачунара: Од управљања до трансформације

flow-image
Док различите организације настоје да примене стратегије засноване на подацима, персонални рачунар у свим својим варијантама остаје кључни алат...